TILBUD OG ORDNINGER

Ud over den faste løn tilbyder KP flere andre personaletilbud og -ordninger, bl.a.:

Pension
Der er etableret en pensionsordning jævnfør gældende overenskomst.

Feriefridage / fritvalgskonto
Alle medarbejdere som har en overenskomstrelateret stilling, modtager 5 feriefridage og får oprettet en fritvalgskonto – der henvises til gældende overenskomst. Virksomheden indbetaler en procentdel af lønnen til fritvalgskonto og medarbejderen kan vælge at få beløbet udbetalt på forskellige måder og på forskellige tidspunkter.

Arbejdstøj / fodtøj til produktionsmedarbejdere
KP stiller den nødvendige arbejdsbeklædning til rådighed.
Efter 3-4 ugers ansættelse får medarbejdere i produktionen udleveret tre sæt arbejdstøj. Desuden udleveres sikkerhedsfodtøj.

Rabatordninger
Medarbejderen har mulighed for at få rabat ved køb af varer i diverse forretninger og forsikringsselskaber.
Virksomheden giver tilskud til sport og fysioterapibehandlinger.

Løn plus bonus
Timelønnede produktionsmedarbejdere aflønnes ifølge en lokalaftale.
KP tilbyder et forhøjet tillæg i forhold til overenskomsten for aftenhold.
Løn til funktionærer forhandles individuelt, og forhandles efterfølgende én gang om året.
Efter 6 måneders ansættelse deltager alle medarbejdere i bonuslønaftalen, hvor en fast andel af virksomhedens overskud fordeles ligeligt blandt alle medarbejdere og giver et attraktivt tillæg.

Udvikling og uddannelse
Udvikling og uddannelse af medarbejdere er vigtigt for at vi kan fastholde vort høje kompetenceniveau.
Efter 3 måneders ansættelse afholdes en medarbejdersamtale og efterfølgende afholdes den typisk én gang årligt. Ved samtalen har medarbejderen mulighed for at udtrykke sine ønsker vedrørende personlig og faglig udvikling.
Desuden laver vi uddannelsesplaner for alle medarbejdere i virksomheden.
Både medarbejdersamtalen og uddannelsesplanen vil medvirke til, at man som medarbejder kan udvikle sig selv og at KP kan fastholde det høje kvalitetsniveau som omverden, blandt andet vores kunder, kræver.
Uddannelse foregår både internt i virksomheden og eksternt i form af deltagelse i eksisterende uddannelsesforløb eller skræddersyede virksomhedskurser.

Frugt  

        

KP Components A/S
Birkevej 2
DK-6971 Spjald
Phone: +45 97 38 16 11
sales@kp-components.com

Privacy Policy

Om os
KP har specialiseret sig i fuldt automatiseret
bearbejdning af komplekse emner