HISTORIE

2019
Året hvor KP kan fejre sit 50-års Jubilæum, som afholdes med en officiel markering af jubilæet i juni måned.

Der er fortsat rigtig god gang i hjulene og der færdiggøres fabriks-udvidelser i både Sverige og Danmark på i alt 4.000 m2.

Der er igen planlagt med store investeringer, således er budgetteret med investering i 3 nye CNC-maskiner i USA og 3 i Danmark.

Ligeledes investeres i nyt vaskeanlæg i USA, som leveres primo/medio 2019.

Hvad ellers året kommer til at bringe vil tiden vise.

 

2018
KP beslutter at etablere en dedikeret prototype afdeling, så man kan service kundernes stigende behov for levering af prototyper med meget kort leveringstid. Hertil indkøbes en avanceret 5 akset CNC-maskine for at imødekomme dette behov.

Der indkøbes 4 stk. nye CNC-maskiner til 2 nye robotceller til nye produkter, samt udvidelse af den nyeste FMS-linje i DK.

I august afholdes en familiedag / Åbent Hus, hvor alle interesserede med relation til KP-ansatte kunne komme forbi og se virksomheden og få lidt godt til ganen.

Der indkøbes 4 stk. nye CNC-maskiner til USA til én ny robotcelle, udvidelse af en eksisterende robotcelle, samt FMS-linje.

Grundet de ekstra nye produktions-celler i USA udflyttes en del af varelageret til en ekstern facilitet i nærheden.

I DK indkøbes tre nye save, til opskæring af stang materialer og der investeres ligeledes i en lappe maskine.

Grundet stigende krav fra KP’s kunder om øget renhed af emnerne bliver der investeret i og indrettet et avanceret renhedslaboratorie, hvor KP kan analysere emnerne og derefter forbedre interne vaskeprocesser. 

 

2017
I forbindelse med overtagelsen af TPM i Sverige, får KP en ny stor kunde i porteføljen, som der samtidig vindes en række nye projekter til, som skal fremstilles i Danmark.

I den forbindelse investeres i 4 nye CNC-maskiner til 2 robotceller som skal fremstille produkter til denne nye kunde. Ligeledes udvides kapaciteten til højvolumen produktion etableret i USA i 2016 med en ekstra robotcelle. I Sverige indkøres en kapacitets udvidelse med én ny CNC-maskine. 

Der investeres også i ekstra hone kapacitet, således at KP kan imødekomme kundernes stigende efterspørgsel efter montage klare komponenter.

 

 

2016
I begyndelsen af året færdiggøres en ny dobbelt robotcelle med 4 maskiner (indkøbt i 2015) i USA til højvolumen produktion til en ny kunde.

Ligeledes suppleres en eksisterende FMS linje i USA med yderligere en ny CNC-maskine.

KP ansætter en salgschef i USA, med ansvar for salget til KP’s amerikanske kunder.

30. juni overtages svenske Trestads Præcisionsmekanik AB (TPM), som på det tidspunkt har ca. 25 medarbejdere.
TPM indgår efter overtagelse i KP-koncernen som et produktionsselskab på lige fod med fabrikken i USA.

 

2015
KP igangsætter og færdiggør en udvidelse af kontorfaciliteterne ved etablering af yderligere 700 m2 kontor og kantine faciliteter.

I juni tiltræder den nye administrerende direktør, Søren Husted, som afløser Martin Krogh Pedersen, som har stået i spidsen for KP i 17 år.

Der indkøbes 12 stk. nye CNC-maskiner hvor af de 8 opstilles og indkøres i 3 nye robotceller i DK, samt en ny FMS-linje ligeledes i DK.

Mod slutningen af året overtager KP en mindre underleverandør med speciale i slibning. Der overtages 4 slibemaskiner, som overflyttes til KP og produktionen insources til KP.

 

2014
Private Equity fonden Segulah overtager KP Group og fortsætter som majoritets ejer med 80% af aktierne. Resten af virksomheden ejes af familien Krogh Pedersen og ledelsen.

I forbindelse med outsourcing af produkter fra en stor kunde, overtages 4 stk. 5aksede CNC-maskiner,1 stk. højtryks vask/-afgrater og en hone maskine. Samtidig investeres i yderligere 6 stk. CNC-maskiner, som opstilles i 2 nye robotceller, samt en drejebænk med robot i en avanceret robotcelle med samlet 8 forskellige operationer inkl. Færdig pakning af komponenter.

I forbindelse med Indvielsen af den nye lager- og produktionshal i marts måned bliver der, i samarbejde med strategisk vigtige underleverandører (Mazak, Sandvik, Kuka og Kyocera), afholdt en husmesse, XPonent14, for kunder og potentielle kunder.
Dagen efter et afholdes et Åbent Hus arrangement, samt en fest for medarbejdere og deres familier.

 

2013
Selvom det generelle marked havde en nedgang i anden halvdel af 2012, investerer KP fortsat i fremtiden.

I starten af 2013 har KP vundet nogle vigtige nye projekter, som betyder at der ved udgangen af året vil være investeret yderligere DKK 25-30 mio. i flere nye maskiner, robotter, nye teknologier og nye bygninger.

I februar blev der installeret en ny 'Sunnen' hone maskine. I maj blev der taget det første spadestik til yderligere 2.200 m2 i form af en kombineret produktions-og lagerbygning. I løbet af efteråret bliver "Added Value" bygningen gennemgribende nyindrettet, som forberedelse til yderligere robot automatisering, installation af et automatisk paternoster lagersystem og nye processer, såsom højtryks vask/-afgratning og slibning.

I alt køber KP fire nye CNC-maskiner, specielt CNC måleudstyr, fem robotter, en hone maskine, en slibemaskine og en højtryks vask/-afgrate maskine.

 

2012
Det høje aktivitetsniveau i 2011 fortsætter med et travlt første halvår 2012. Til gengæld oplever KP en kraftig opbremsning hos mange kunder i andet halvår. 2012 ender trods faldet i aktiviteten sidst på året alligevel med en general vækst, sammenlignet med 2011.

KP indstilles til og modtager en lokal Erhvervspris i anerkendelse af virksomhedens evne til, gennem automatisering og kompetenceudvikling, at skabe kontinuerlig udvikling og derved fastholde og fortsat etablere nye lokale arbejdspladser.

 

2011
Fremgangen fortsætter og der investeres igen i flere nye maskiner. I løbet af de første to kvartaler er maskinparken øget med 15 nye maskiner.

Antallet af medarbejdere runder 205.

Efter sommerferien træffes endelig beslutning om etablering i USA, og KP Komponenter starter produktion i en 3.500 m2 stor fabrik, med 15 maskiner og 20 medarbejdere.

I forbindelse med etableringen i USA, organiseres de to fabrikker i KP Holding, som 100 % ejer. Virksomhedens fælles profil ligger i KP Holding, fabrikken i Danmark beholder navnet, KP Komponenter, mens fabrikken i USA kommer til at bære navnet KP Components.

 

2010
Det begynder at gå fremad igen. Efter sommerferien ankommer den første nye maskine i 2 år.

Der arbejdes med mange nye tiltag, der skal styrke organisationen og de grundlæggende processer i virksomheden, så KP Komponenter er stærkere rustet til fremtidig vækst.

I november udvides direktionen med to nye direktører, som sammen med Administrerende Direktør, Martin Krogh Pedersen, skal varetage KP Komponenters fremtid. Som Produktions Direktør, får Kim Brødbæk ansvaret for produktion og relaterede interne processer. Carsten Stubkjær Mumm får, som Kommerciel Direktør, ansvaret for salg, indkøb og relaterede udadvendte aktiviteter.

Ved årsskiftet er KP Komponenter tilbage på omkring 195 medarbejdere, som før finanskrisen indtrådte.

 

2009
I februar begyndte KP at renovere en ældre bygning på ca. 1000 m2 som skal rumme de 3 ny teknologier, som det er besluttet at investere i - termisk afgratning, ultralydsvask og honing. Disse processer bliver en del af det fremtidige ”Added Value” processer.

 

2008
I februar flytter dele af administrationen ind i den nye bygning. I april flyttes savehallen samt råvarelager til en eksisterende og renoveret 500 m2 bygning. I juni påbegyndes arbejdet på en tredje produktionsbygning på yderligere 2.500 m2 samt renovering af den tidligere savehal, som i fremtiden skal bruges til værktøjsafdeling.
Værktøjsafdelingen flyttes efter sommerferien. Den tredje hal tages i brug i november 2008, hvor der installeres forskellige ny produktionsceller. Desuden bruges delene af hallen som lagerplads.

 

2007
Der udvides endnu en gang med en ny produktionshal på 2.500 m2. Produktionshallen bruges primært til 3 nye robot-celler til masseproduktion af hydraulikkomponenter. Desuden etableres yderligere lagerplads og flere CNC maskiner installeres. Der bygges også en ny administrationsbygning på ca. 500 m2 samt nye omklædningsrum. Nyt målerum med 2 nye målemaskiner etableres.
KP Komponenter køber den resterende grund af den tidligere ejer og råder nu over omkring 17.000 m2 byggegrund.
29.11.2007 erhverver Capidea Kapital K/S aktiemajoriteten i KP Komponenter A/S.
Der købes flere nye vertikal CNC-maskiner og 2-spindel drejemaskiner.

 

2005 - 2006
Der tilkøbes 6.000 m2 grund på modsat side af Birkevej, hvor der opføres en ny selvstændig fabrik på 2.000 m2. Her installeres bl.a. en FMS-celle med 7 bearbejdningscentre foruden at virksomhedens større bearbejdningscentre overflyttes hertil.

 

2000 – 2004
Der udvides kraftigt med flere tilbygninger på hhv. 500, 700 og 1.250 m2. Samtidig bygges en ny kantine, omklædningsrum mv. Der investeres meget kraftigt i nye optimale produktionsceller med bl.a. KUKA-robotter og flere bearbejdningsmaskiner pr. celle.
I 2003 passerer medarbejderantallet 100 fuldtidsansatte og virksomheden tildeles Videbæk Kommunes Erhvervspris.

 

1995 – 1999
Virksomheden er i god vækst og et generationsskifte indledes. Helle og Martin Krogh Pedersen overtager i 1998 virksomheden sammen med Industriudvikling A/S.
Martin Krogh Pedersen overtager fra august 1998 jobbet som Administrerende Direktør.

 

1990 – 1994
Et samarbejde med en lokal bank giver virksomheden mulighed for at investere i udvidelse af såvel bygninger, som maskinpark uden at skulle lide rentedøden. Det lykkes således, at komme over krisen og genopbygge egenkapitalen. Der kommer flere og større kunder til, og virksomheden vokser støt og tildeles således diplom for at være blandt de 50 hurtigst voksende virksomheder i Danmark.

 

1985 – 1989
En omfattende krise i vindmølleindustrien, der medfører adskillige konkurser, giver også KP Komponenter store økonomiske tab - det meste af egenkapitalen er væk - sammen med flere kunder, der går konkurs. Vindmøllegearet opgives og fremover vil KP Komponenter kun optræde som ren underleverandør.

 

1980 – 1984
KP Komponenter udvikler, sammen med opfinderne af VESTAS-møllen, Karl Erik Jørgensen og Henrik Stiesdal, et specielt vindmøllegear. Virksomheden modtager herfor bl.a. Videbæk Kommunes Idépris. Gearet finder anvendelse i møller i såvel Danmark som bl.a. USA, Sverige og Tyskland.

 

1975 – 1979
Den første CNC-styrede maskine anskaffes og der tilbygges ca. 600 m2 yderligere produktionsareal. Den første maskine er fra MAZAK, som senere efterfølges af mange større og mindre anlæg af samme fabrikat, købes.

 

1969 – 1974
KP Komponenter A/S starter med nogle få fabriksnye maskiner, i den spæde begyndelse til det nuværende byggeri på Birkevej 2 i Spjald. Ideen er, at være underleverandør i maskinbranchen ved hjælp af nye rationelle maskiner, som muliggør at tilbyde kunderne en fordel, frem for deres egenproduktion. Selskabet starter med 3 aktionærer, men Lone og Poul Krogh Pedersen køber relativt hurtigt den ene ud, og senere den anden.

Engvang Birkevej 1969

 

Luftfoto 1

 

Web

 

1 4 Gl Maskine Jubilaeumsfolder

 

2 6 Gl Maskiner Jubilaeumsfolder

 

111122 SPP 2403

 

 

KP Components A/S
Birkevej 2
DK-6971 Spjald
Phone: +45 97 38 16 11
sales@kp-components.com

Privacy Policy

Om os
KP har specialiseret sig i fuldt automatiseret
bearbejdning af komplekse emner