TERMISK AFGRATNING

Termisk Afgratning (Thermal Energy Machining -TEM) er en økonomisk fordelagtig måde, at afgrate en bred vifte af emner. Specielt emner med mange grater til for eks. hydraulik industrien, emner med store arealer af såkaldt ”støbeskæg ”eller skarpe bearbejdede flader.

Emner som skal termisk afgrates, forsegles i et kammer under tryk med et mix af ilt og gas. Gassen antændes via et elektrisk tændrør, og i eksplosionsøjeblikket brænder skarpe kanter og hjørner af uden at selve emnet beskadiges.

Termisk afgratning kan gennemføres på alle materialetyper, såsom stål, støbegods, rustfri stål eller aluminium.

Størrelsesmæssigt kan vi afgrate emner op til Ø320 mm, samt en højde på maksimalt 300mm termisk. Evt. større emner kan vi termisk afgrate via underleverandører.

KP Components A/S
Birkevej 2
DK-6971 Spjald
Phone: +45 97 38 16 11
sales@kp-components.com

Privacy Policy

Om os
KP har specialiseret sig i fuldt automatiseret
bearbejdning af komplekse emner